Výběr z šíleného korektora

Pročítám si Zápisník šíleného korektora a zanechám si tu výňatky toho, co mě nějak zaujalo, rozesmálo nebo rozplakalo.


Tří- a šestidenní kurzy

…tvůrce billboardu nepoužil také poměrně rozšířenou variantu nabízíme 3 a 6-ti denní kurzy, která většinu lidí s blízkým vztahem k češtině uvádí do stavu zoufalství kombinovaného s nepříčetností.

Jste expert na český jazyk? – test Bleskově.cz Musím se víc učit. U některých otázek jsem narazila na to, že neznám význam slova, ale ližiny znám 🙂 asi měsíc ;–)
Umíte pravopis? – test na atlas.cz je slabý odvar.

První pohled na novou normu o úpravě písemností, „Nová“ hesla na stránkách jazykové poradny

Kontroverzní momenty
Jak už jsem zmínil v úvodu, řadu hesel považuji skutečně za užitečná, zejména pro toho, kdo tvoří oficiální dokumenty. Přesto jsem si všiml několika bodů, se kterými se (aspoň zatím) nedokážu ztotožnit:
Oddělení PSČ od dodací pošty dvěma mezerami, heslo adresy (např. 120 00 Praha 2) – kniha Praktická typografie (Kočička, Blažek) uvádí, že z typografického hlediska to „není optimální“ a doporučuje v sazbě vložit za normální mezeru ještě mezeru zúženou. Při běžném používání, kdy není praktické vždy vkládat ještě zúženou mezeru, bych se osobně přikláněl k jedné mezeře.
Zápis časových údajů – 10.00 i 10:00, heslo časové údaje – PČP, Praktická typografie a další významné zdroje úvádějí jako jediný způsob zápisu variantu s tečkou (tedy např. 10.00) – osobně si nejsem jist, proč by se na tom něco mělo měnit.
Zápis data, heslo psaní kalendářních dat – jazyková poradna na základě ČSN 01 6910 „připouští“ i dvoumístný způsob zápisu bez mezer (např. 06.08.2007) – chápu, že se technických důvodů to někdy může být potřeba, ale pro běžné použití mi (a zřejmě nejen mně – viz např. znovu knihu Praktická typografie) tento zápis přijde přinejmenším zbytečný.
Psaní rozsahů, hesla psaní kalendářních dat a pomlčka a spojovník – u víceslovných rozsahů ÚJČ doporučuje psát pomlčku s mezerami (např. trasa Praha – Hradec Králové, naproti tomu trasa Praha–Brno). Chápu estetický význam tohoto doporučení, ale z hlediska praktického se mi to jeví jako značně neštastné. Např. u zeměpisných názvů je pomlčka s mezerami vyhrazena pro bližší určení třeba městské části (Ostrava – Poruba, Praha – Nové Město). Ve chvíli, kdy se pomlčka s mezerami začne používat i pro rozsah (tedy pro udávání trasy), budou vznikat zbytečné zmatky (viz např. již zmíněná Praha – Nové Město – je to městská čtvrť, nebo trasa vlaku?).

Perličky z korektorské praxe: [1], [2]
Speciálně speciální, velmi speciální příspěvek, Kdy psát čárku před „a“, Dévédé, nebo dývýdý – co se vám více zamlouvá?

Závěr: Podle nově platné ČSN 01 6910 (už rok :shy: ) je připuštěno 😀 😛 psát v mezi hodinama a minutama dvojtečku, já si zůstanu u svého. Praktická typografie a další významné zdroje úvádějí jako jediný způsob zápisu variantu s tečkou (tedy např. 10.00) – osobně si nejsem jist, proč by se na tom něco mělo měnit.