Rádio Jožin z Bažin

Externí paměť:
mplayer -cache 200 mms://82.208.28.37/cm_jozincz?WMContentBitrate=103000

Luxusně se to poslouchá. 😛