Konfigurace Citrix v Mac OS X, spuštění aplikace

Mám možnost se připojovat do práce na mailík, dostala jsem k dispozici data nutná pro připojení, bohužel jsem osamocený macíkář, tak jsem si musela poradit sama.
Google něco málo našel a zkombinováním dvou návodů se mi podařilo si to nastavit tak, abych zjistila, že mi přišel mail. 🙂

HowTo:

Po spuštění Citrix editoru se objeví základní okno. Po klepnutí na Default settings se vyplní výchozí společné nastavení – příslušný server, případně další nastavení a uložit.
nastavení serveru

V případě, že jsou dostupné pouze vybrané aplikace, tak se v sekci Connection přepne ze serveru na published application a po klepnutí na browse se zobrazí seznam dostupných aplikací.
Výběr aplikace

Nastavení jednotlivé aplikace si lze uložit, a pak jen poklepáním na ikonu se připojit. Alternativně je možné pouštět aplikaci Citrix a z menu File si vybrat cestu ke konfiguraci pro připojení na server/aplikaci.
Uložení