Poslední změny pravidel silničního provozu

V práci jsem musela absolvovat e-kurz školení řidičů (no, nevím, k čemu mi to bude, když jsem neřidič s B :-D)

A zaujaly mě tam dvě části, které si sem poznamenám, jistě se budou hodit.

Výměna řidičských průkazů (§ 134)

Průkazy vydané:
od 1.7.1964 do 31.12.1993 musí být vyměněny do 31.12.2007
od 1.1.1994 do 31.12.2000 musí být vyměněny do 31.12.2010
od 1.1.2001 do 30.4.2004 musí být vyměněny do 31.12.2013

Podrobné informace k výměně řidičských průkazů nabízí na svém webu Ministerstvo dopravy.

Odebrání řidičského průkazu

Pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, oznámí tuto skutečnost řidiči příslušný obecní úřad a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu.
Řidič je povinen odevzdat řidičský průkaz nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů. Po dosažení 12 bodů pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území ČR po dobu 1 roku.
O vrácení řidičského průkazu je řidič oprávněn požádat nejdříve po uplynutí 1 roku, podmínkou je přezkoušení z odborné způsobilosti (podle 247/2000 Sb.).

Odečítání bodů

Řidiči se body odečítají následovně:
po 12 měsících bez bodového přestupku 4 body
po 24 měsících bez bodového přestupku další 4 body
po 36 měsících bez bodového přestupku se odečtou zbývající body
Po dobu zákazu řízení se body neodečítají.